Cégismertető

A cég 1991-ben alakult Győri székhellyel. Alapítói gazdasági, informatikai, vízügyi, környezetvédelmi szakemberek. Fő profilunk a térinformatikai alapú információs rendszerek fejlesztése és a legváltozatosabb térinformatikai fejlesztésekre épülő önkormányzati, vízügyi, közúti alkalmazások megoldása.

Informatikai

A rendszerfejlesztések mellett rendszerszervezéssel hagyományos informatikai feladatokat megoldásával is foglakozunk. Célunk a felhasználói igényekhez alkalmazkodó információs rendszerek kidolgozása, amit a jól felkészült szakembergárda biztosít. Fejlesztéseinket a Világbank is támogatta, teljes körű önkormányzati, útügyi alkalmazásra.

Térinformatika

Cégünk fejlesztette ki az önkormányzatok működéséhez szükséges komplex térinformatikai alapú információs rendszert, amely a meglévő (tetszőleges méretű) adatok változtatás nélküli térképhez rendelését, lekérdezését, tematikus térképek, megjelenítését, látványtervek készítését teszi lehetővé. Folyamatos és szoros kapcsolatunk a MH Térképészeti Hivatalával, a HM Légügyi Hivatalával, a Polgármesteri Hivatalok szakembereivel, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósággal, az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társasággal, Állami Közútkezelő KHT.-kal, Vízügyi Igazgatóságokkal, Széchenyi István Egyetemmel, oktatási intézményekkel. A széleskörű szakmai kapcsolat biztosítja a garanciát rendszereink megbízhatóságára, pontosságára.

ÖkoBusinessPlan

Győr Városa és Bécs Városa között 2004 évben megkezdett együttműködésre Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal támogatásával került sor. Részt vettünk az ÖkoBusinessPlan Tanácsadó Iroda létrehozásában. Az Iroda működtetésének célja: az ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr sikeres kezdeményezés elvei alapján tanácsadást nyújtani a térség környezetvédelmi problémáinak megoldására, valamint hulladékcsökkenés- és termelési hatékonyságot növelő programokat indítani Győr és környéke önkormányzatai, közintézményei, valamint kis- és közép vállalatai számára. A programban részt vettek a győri Széchényi István Egyetem oktatói és hallgatói, mintaprojektek kidolgozásával járultunk hozzá a vállalatok és közintézmények hulladéktermelésének, energiafelhasználásuk csökkentéséhez, hatékonyságuk fokozásához. A Constructor Kft. az ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr tapasztalataira építkezve egy intenzívebb információcsere és egy kölcsönös, igazgatásszintű támogatás szerepel a tervekben a kiépített hálózat megerősítésével és továbbfejlesztésével.

Energia gazdálkodás

Cégünk folyamatos fejlődéséhez rendszeresen alkalmaz új, lehetőleg az adott szakmai területeken tapasztalattal rendelkező szakembereket. Segítjük a lakossági megújuló energiafelhasználás elterjesztését, tevékenységünkkel hozzá szeretnénk járulni a lakóingatlanok tulajdonosainak, a víz-, gáz-, és áramszolgáltatók által kialakított függőség, csökkentésében vagy akár szolgáltató mentes, autonóm épületek tervezésében, kivitelezésében.

Szakterületeink

Megújuló energia

A mai környezettudatos gondolkodás következtében egyre inkább a megújuló energiaforrások felhasz-nálása kerül előtérbe. Ezek az erőforrások az ország bármely pontján, korlátlanul a rendelkezé-sünkre állnak. Különösen a napenergia kiaknázása fontos feladat napjainkban. Ennek az erőforrásnak a felhasználásával, nemcsak elektromos energiát, hanem melegvizet is elő lehet állítani. A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik.A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. Szemben a hagyományos energiaforrások (kőszén, kőolaj, földgáz stb.) használatával, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés, vagy a vízszennyezés. A szél- és napenergia-technológiák alkalmazása lehetőséget ad arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő az otthonában használt villamos energiájának, üzemanyagának és vizének egy részét, vagy akár az egészét. A fosszilis tüzelőanyagoktól való elhatárolódás különösen fontos, egyrészt a globális felmelegedés megállítása miatt, másrészt a közelgő olajhozam-csúcs fenyegetése miatt. A napenergia a tudomány mai állása szerint kimeríthetetlen és a legtisztább energiaforrások egyike. Használatakor nem keletkezik környezetkárosító gáz, radioaktív hulladék stb. A napsugárzás szűk félóra alatt több energiát ad a Föld felszínére, mint amennyit az emberiség egy teljes évben felhasznál, és mindezt teljesen ingyen. Cégünk a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, a megvalósítás helyszínén és környezetben projektek megvalósítását, pályázat előkészítő felmérések elkészítését és megvalósításának szakmai segítését, továbbá a programok finanszírozásának szervezését vállalja. Részt veszünk szakhatósági eljárások bonyolításáról, projektmenedzsment feladatok ellátásáról, gazdasági, pénzügyi, befektetési tanácsadással.

Építészet

A konkrét megbízás elött sok energiát fordítunk arra, hogy az érdeklödő partnerrel történő egyeztetés után kidolgozzunk a megbízás tárgyát képező feladat komplett koncepcióját. A koncepció elkészítésének eredményeként igazodva a helyszín adottságaihoz és a  megrendelő anyagi igényeihez készül egy vázlatos terv melyben részletesen meghatározzuk a munkákra vonatkozó tervezési, kivitelezési árakat, vállalási határidőt. Cégünk tevékenységét elsősorban a lakossági megújuló energiafelhasználás elterjesztésének, alkalmazási lehetőségeinek kidolgozására összpontosítjuk. Küldetésünk: segíteni a lakóingatlanok tulajdonosainak, a víz-, gáz-, és áramszolgáltatók által kialakított függőség, csökkentésében vagy akár szolgáltatómentes autonóm épületek megteremtésében.Egy új iparág - és a megújuló energiatermelés ilyen, - kialakulása mindig nehezen átlátható szabályozást és szolgáltatáshalmazt hordoz magában. Az energetikai átalakítást akaró ingatlantulajdonosok hosszas utánajárást követően tudnak csak dönteni az épületkorszerűsítés módjai mellett. A piacon mindenki a saját portékáját akarja értékesíteni. (A Pellet kazános a kazánját a napkollektoros a kollektorját, a hőszivattyús pedig a hőszivattyúját stb!) Az ügyfél döntése azon múlik, hogy melyik értékesítő, milyen hatással van rá. Az értékesítő jól jár, de vajon az ügyfél is azt a megújuló energiatermelő eszközt választotta, amelyik a saját lehetőségeihez és ingatlanjához a legjobban illeszkedik? Szerintünk pont a jelenlegi káosz nem segít az ügyfélnek korrekt saját igényein alapuló döntését meghozni! Itt van a cégünknek nagy szerepe. Egy magas minőségű szolgáltatást kívánunk nyújtani a CONSTRUCTOR Kft. részéről, amely tervezőket és kivitelezőket integrál egy üzletbe, annak érdekében, hogy az ügyfél döntése gyorsabb és hatékonyabb lehessen a saját érdekében. Időt és pénzt spórolunk meg neki, mert olyan szolgáltatást kap tőlünk, mellyel a piacon nem találkozott még. Az energiatakarékos, egészséges és környezetbarát otthon kialakítása a témában jártas építésztervező segítségével nem igényel több energiát és időt, mint egy hagyományos ház megtervezése, és megépítése. Ráadásul a Klímabarát Otthon Program részeként a hagyományos lakóépületek klímavédelmi célú energiahatékonysági felújításra, megújuló energiaforrások alkalmazására, valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatására, így fenntartható otthonunk most állami támogatással megvalósítható! Az integrált szolgáltatói munka magas színvonalú ellátásához rendelkezésre áll: Tervezői csapat Kivitelezői csapat Gyártók Pályázatírók Banki háttér Profi marketingtámogatás

Környezetvédelem

A cég alapító tagja vízügyi, környezetvédelmi szakemberek voltak, ezáltal az ágazatban, önkormányzatok megbízásából végeztünk felméréseket, adatgyűjtéseket. Országosan vízbázisok tériformatikai alapú feldolgozásában, Környezetpolitikai irányelvek terjesztésében, (VITUKI InnoSystem) Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megbízásából, Duna és mellékágainak adatfeldolgozása. ÖkoBusinessPlan Győr-Bécs program keretén belül oktatási képzési programok kerültek kidolgozásra (Széchenyi István Egyetem Győr). Feladatunk korszerű technológiák adaptálása a hazai KKV-k adottságaira. Az elővigyázatos és integrált környezetvédelem által a gazdaság környezetkárosító kihatásai csökkenjenek, megújuló energiák iránti fogékonyság és ismeret elterjesztése, üzemek versenyképessége forráshatékonyság által fokozódjon úgy, hogy az innovációs- és költségmegtakarítás-potenciálokat kihasználják, és ezzel középtávon munkahelyeket biztosítsanak. Hatóság-üzem viszonyában a tanácsadói komponens erősödjön, egy aktív környezetvédelem széleskörű hatása fokozódjon. Ösztönözzék a gazdasági növekedés elválasztását a forrásfelhasználástól és környezetkárosítástól, előmozdítsák a nemzeti és nemzetközi tapasztalatcserét szervezetekkel és városi önkormányzatokkal, amelyek hasonló programokon dolgoznak. INFLÁNC környezetvédelmi közérdekű adatokat integráló, elemző értékelő rendszer. ( Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) Gy.M.J. Város környezetvédelmi stratégiai programjának kidolgozása. Célunk a környezetvédelem, beleértve a hulladék és vízgazdálkodást, helyi szennyvízkezelés és a levegő minőségének javítását, integrált szennyezés-megelőzést, szennyezet területek és barnamezők rehabilitációját, a biodiverzitás és a természetvédelem előmozdítását, beleértve a Natura 200 területekbe történő beruházást. Fontosnak tartjuk a KKV-k támogatását költség-hatékony környezetvédelmi menedzsment rendszerek és szennyezés megelőzési technológiák bevezetésében és alkalmazásában Beruházásai révén arra törekszik, hogy az önkormányzat és intézményei megfeleljenek a magas energiahatákonyságú, technikai követelményeknek. Beruházásaik révén az önkormányzatok arra törekednek, hogy az intézményeik megfeleljenek a magas energiahatákonyságú, technikai követelményeknek, a lehető legköltségtakarékosabb megoldások mellett. Keressük a lehetőségeket a meglévő természetes élőhelyek védelmének javítására, valamint a megfelelő életminőség biztosítása érdekében a zöldterületek, folyópartok megóvására. A zöldfolyosó rendszer kialakítása, a zöldturizmussal kapcsolatos fejlesztések szakmai támogatása.

Informatika, rendszerfejlesztés

Egyedi informatikai fejlesztéseink digitális térképalapú informatikai fejlesztésekkel indultak. Rendszerink tervezésének nagyon fontos része az ügyfél oldali munkafolyamatok szakszerű felmérése, dokumentálása. A rendszerfejlesztések során a környezeti adottságok és fejlesztési lehetőségek figyelembe vétele mellett az ajánlatunk célja megfelelő szakmai kompetenciával és munkamódszerrel a rendszerfejlesztés folyamán, a megbízó- megbízóinkkal jó munkakapcsolat alakuljon ki az Ügyfél igényeit maximálisan figyelembe vevő prioritással. Cégünk sok éves tapasztalattal rendelkezik az informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetésének terén. A teljes informatikai rendszer üzemeltetésétől, rendszermérnöki tanácsadásig állunk megbízóink rendelkezésére. Szerződéses alapon vállaljuk a vállalati, önkormányzati környezetekben előforduló hardver eszközök, standard és az általunk fejlesztett egyedi alkalmazások üzemeltetésének támogatását. Szakembereink támogatást tudnak nyújtani egy adott környezet üzemeltetési folyamatainak kialakításához, a feladatok pontosításához. Adatmentés adattitkosítás vírus védelem, adatbázis optimalizálás.

Oktatás - képzés

Az egész életen át tartó tanulás ügyét az EU 2007 és 2013 között hétmilliárd euróval támogatja. A programok a szakképzést támogatják, főleg fiatal munkavállalók és szakoktatók külföldi vállalatokhoz szervezett kiküldetésén, valamint a képzési intézmények és az vállalkozói szféra közötti együttműködési projektek ösztönzésén keresztül. A programok célja a hallgatói mobilitás és az egyetemek közötti együttműködés támogatása. A világ minden tájáról érkező hallgatók és oktatók számára lehetővé teszi, hogy mesterfokú képesítést szerezzenek. Az oktatás területén mindezeken kívül a szakpolitikai együttműködést, a nyelvtanulást, az e-tanulást és a bevált módszerek cseréjét és terjesztését is ösztönzi az EU. Az EU nem csupán a képesítések elismerését könnyíti meg (amelynek eszköze az Europass dosszié), hanem összehasonlíthatóbbá is kívánja tenni a tagállami oktatási rendszereket. Ennek módja nem az oktatási rend-szerek harmonizációja, hanem az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keret rendszerének (EQF) létrehozása. 2012-re az uniós országokban kiadott minden új képesítés hozzárendelhető lesz az EQF nyolc referenciaszintjének egyikéhez. Oktatási képzési programok szervezésével, KKV-k szakképzés helyzetének felmérésével kívánunk közreműködni.

Pályázatok készítése

Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, foglalkozunk pályázati tanácsadással és pályázat készítéssel már 2004 óta. Bízza ránk a pályázattal kapcsolatos feladatokat. Pályázatfigyelés, pályázat készítés, megírjuk a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázati anyagot. Tanulmányok elkészítése a pályázati elvárásoknak megfelelően, elkészítjük a szükséges tanulmányokat, üzleti terveket. Monitoring adatszolgáltatás: a projekt, beruházás lezárulta után megadott éven keresztül határidőre teljesítjük a monitoring adatszolgáltatást, amit átvállalunk teljes egészében. Projekteknek megfelelóen kialakítunk szakmai tanácsadói csoportokat amelyek, cégünkön keresztül segítik az önkormányzati társulásokat, a KKV-kat, az egyének pályázati forráshoz jutását és partnerkapcsolatok kialakítását.